Twitter - Tanggungjawab yang diberi kepada kerajaan untuk membela warga Felda telah sekian lama diabaikan

Tanggungjawab yang diberi kepada kerajaan untuk membela warga Felda telah sekian lama diabaikan. Berjuta-juta ringgit dikebas kerana Felda dianggap sebagai 'lombong emas' oleh manusia yang tidak beramanah. https://twitter.com/wansaiful/status/991952979065389057