P016 Baling

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Abdul Azeez Abdul Rahim

Ijazah Tiruan / CV Tidak Benar

Maklumat lanjut

Mohd Taufik Yaacob

Maklumat lanjut

Hassan Saad

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.