P073 Pasir Salak

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Salihuddin Radin Sumadi

Maklumat lanjut

Tajuddin Abdul Rahman

Maklumat lanjut

Zafarulazhan Zan

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected].org atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.