P110 Klang

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Charles Anthony R. Santiago

Maklumat lanjut

Ching Eu Boon

Maklumat lanjut

Khairul Shah Abdullah

Maklumat lanjut

Puvanenderan Ganasamoorthy

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.