P182 Pensiangan

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Arthur Joseph Kurup

Maklumat lanjut

Engah Sintan @ Dahlan Abdullah

Maklumat lanjut

Joh Jimmy @ Richard Joe Jimmy

Maklumat lanjut

Maidin Atak @ Maidin Osman

Maklumat lanjut

Raymond Ahuar

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.