P183 Beluran

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Ronald Kiandee

Maklumat lanjut

Japar Zairun

Maklumat lanjut

Lem @ Salim Matin

Maklumat lanjut

Salimah Oyong

Maklumat lanjut

Sipin Kadangi

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.