P197 Kota Samarahan

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Rubiah Wang

Maklumat lanjut

Sopian Julaihi

Maklumat lanjut

Zulkipli Ramzi

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.