P209 Julau

Calon-Calon

Calon-calon yang diketahui untuk kerusi ini

Joseph Salang Gandum

Maklumat lanjut

Larry Soon @ Larry Sng Wei Shien

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika calon salah atau calon yang bertanding tidak dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi, nama calon.